Show sidebar
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม ST-07 (BUREAU VERITAS) - Laser
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-07 (BUREAU VERITAS) – Laser

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ ข้อมูล กระบอกน้ำ ผลิตขั้นต่ำ : 500 ชิ้น ขนาด : 23.5 x 5.8  cm. สี : สีขาว , สีดำ , สีแดง , สีน้ำเงิน ปริมาณ : 350 ml. เก็บอุณหภูมิ : 6-8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการผลิต : 20-25 วัน วัสดุ : Stainless Steel 304 **หมายเหตุ: สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างกันจากการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอ
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม ST-04 (Voice Of Command)
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-04 (Voice Of Command)

รหัสสินค้า ST-04
ขนาด 22.3 * 6.5 cm
ปริมาตร 500 ML
วัสดุ Stainless Steel 304
สี ขาว,ดำ,แดง,เขียวมินท์,ทอง,ชมพู
เก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น 6-8 ชั่วโมง
ผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต 20-25 วัน
บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม ST-01 (Power Zone Fitness Center)
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-01 (Power Zone Fitness Center)

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ ข้อมูล กระบอกน้ำ ผลิตขั้นต่ำ : 500 ชิ้น ขนาด :  16.8 x 6.4  cm. / 22.5 x 6.4  cm. สี : สีชมพูสีแดง , สีทอง , สีดำ ปริมาณ : 350 ml. / 500 ml. เก็บอุณหภูมิ : 6-8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการผลิต : 20-25 วัน วัสดุ : Stainless Steel 304

**หมายเหตุ: สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างกันจากการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอ

Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-01 (ETCA)

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ ข้อมูล กระบอกน้ำ ผลิตขั้นต่ำ : 500 ชิ้น ขนาด :  16.8 x 6.4  cm. / 22.5 x 6.4  cm. สี : สีชมพูสีแดง , สีทอง , สีดำ ปริมาณ : 350 ml. / 500 ml. เก็บอุณหภูมิ : 6-8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการผลิต : 20-25 วัน วัสดุ : Stainless Steel 304

**หมายเหตุ: สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างกันจากการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอ

Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-07 (ITG)

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ ข้อมูล กระบอกน้ำ ผลิตขั้นต่ำ : 500 ชิ้น ขนาด : 23.5 x 5.8  cm. สี : สีขาว , สีดำ , สีแดง , สีน้ำเงิน ปริมาณ : 350 ml. เก็บอุณหภูมิ : 6-8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการผลิต : 20-25 วัน วัสดุ : Stainless Steel 304 **หมายเหตุ: สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างกันจากการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอ
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-04 (SHOPBACK)

รหัสสินค้า ST-04
ขนาด 22.3 * 6.5 cm
ปริมาตร 500 ML
วัสดุ Stainless Steel 304
สี ขาว,ดำ,แดง,เขียวมินท์,ทอง,ชมพู
เก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น 6-8 ชั่วโมง
ผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต 20-25 วัน
บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-04 (Smartzone)

รหัสสินค้า ST-04
ขนาด 22.3 * 6.5 cm
ปริมาตร 500 ML
วัสดุ Stainless Steel 304
สี ขาว,ดำ,แดง,เขียวมินท์,ทอง,ชมพู
เก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น 6-8 ชั่วโมง
ผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต 20-25 วัน
บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-01 (POSITIF)

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ ข้อมูล กระบอกน้ำ ผลิตขั้นต่ำ : 500 ชิ้น ขนาด :  16.8 x 6.4  cm. / 22.5 x 6.4  cm. สี : สีชมพูสีแดง , สีทอง , สีดำ ปริมาณ : 350 ml. / 500 ml. เก็บอุณหภูมิ : 6-8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการผลิต : 20-25 วัน วัสดุ : Stainless Steel 304

**หมายเหตุ: สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างกันจากการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอ

Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-07 (SkillLane)

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ ข้อมูล กระบอกน้ำ ผลิตขั้นต่ำ : 500 ชิ้น ขนาด : 23.5 x 5.8  cm. สี : สีขาว , สีดำ , สีแดง , สีน้ำเงิน ปริมาณ : 350 ml. เก็บอุณหภูมิ : 6-8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการผลิต : 20-25 วัน วัสดุ : Stainless Steel 304 **หมายเหตุ: สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างกันจากการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอ
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-01 (คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา)

กระบอกน้ำพลาสติก ข้อมูล กระบอกน้ำ ผลิตขั้นต่ำ : 500 ชิ้น ขนาด : 7 x 6 x 21 cm. สี : สีเขียว , สีฟ้า , สีชมพู , ม่วง ปริมาณ : 480 ml. ระยะเวลาในการผลิต : 5-7 วัน วัสดุ : Plastic (PC) BPA free **หมายเหตุ: สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างกันจากการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอ
Close

กระบอกน้ำพลาสติก พรีเมี่ยม PL-01 (Orbit Loxley)

กระบอกน้ำพลาสติก ข้อมูล กระบอกน้ำ ผลิตขั้นต่ำ : 500 ชิ้น ขนาด : 7 x 6 x 21 cm. สี : สีเขียว , สีฟ้า , สีชมพู , ม่วง ปริมาณ : 480 ml. ระยะเวลาในการผลิต : 5-7 วัน วัสดุ : Plastic (PC) BPA free **หมายเหตุ: สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างกันจากการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอ
Close

กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พรีเมี่ยม VF-07 (S-Pure)

รหัสสินค้า ST-07
ขนาด 23.5 * 5.8 cm
ปริมาตร 350 ML
วัสดุ Stainless Steel 201
สี ขาว,ดำ,น้ำเงิน,แดง
เก็บอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น 6-8 ชั่วโมง
ผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
ระยะเวลาในการผลิต 20-25 วัน
บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ