1.โอนผ่านธนาคารประเภทออมทรัพย์ ในนาม บริษัท ควอลิตี้ ทู ยู จำกัด

 

Bank / ธนาคาร Branch / สาขา Ac.No. / เลขที่บัญชี
scb-logoไทยพาณิชย์ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 260-228732-7

2.ชำระด้วยเช็คขีดคร่อมในนาม “บริษัท ควอลิตี้ ทู ยู จำกัด”*ภายหลังการโอนเงินเพื่อความสมบูรณ์ กรุณาส่งหลักฐานการโอนกลับมายังบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ

ภายหลังจากโอนมัดจำ หรือชำระค่าสินค้ากรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่
Fax: +662 415 8850 หรือส่ง E-Mail เข้ามาที่ sumup.info@gmail.com